Wáatsgwaa G̱aagwii uu ḵwáangaangWáatsgwaa G̱aagwii uu ḵwáangaang.
Before the Ice Age, after humans came into being.


Sourced from Snewaylh Co-op Radio, July 10, 2012

hear it again
https://haidalanguage.blogspot.ca/2012/11/waatsgwaa-gaagwii-uu-kwaangaang_16.html