A: English - Haida


abalone:
gúlaa

abdomen:
k'íits

abide:
sdáng

about:
gidéit

about it:
gán

above:
asáa

above:
saa

abscess:
kíits

abscessed:
kíijaa

abuse:
istgut'áang

according to:
gáak

accuse:
k'uláadaa

ache:
dlánjang

aching:
gwaagáng

aching joints:
gusgak'áa

acquire:
da’éihl

act:
dlajúu

act high caste:
sálaa *gutgáng

act sneaky:
án *gúudangaadaa

activated:
skitgasláa

active:
dlaagut'áa

adopt:
káy

advise:
kihldl’áa

adze:
xut'aa

afraid:
hlgwáagaa

after:
salíit

after:
t'áahl

after a while:
aa sánggwaays dluu

afternoon:
*sántajaa salíit

again:
háws

aim:
k'ats'gat

alder:
kál

alive:
xíinangaa

all:
’wáadluwaan

all day:
*sáng sgask'w

all gone:
híiluu

all year:
*tadáa sgásk'w

alone:
gúusgaang

along:
gúut

alongside:
gúut

also:
háns

also:
san

amaze:
gusgáanuwaa

ambitious:
k'alaagáa

among:
suut

amuse:
tlak'íyaa

ancestor;
kunsíi

anchor:
t'áahl

anchored:
gíi tl'agáng

and:
gyaan

and:
isgyaan

and then:
’wáagyaan

anger;
káahliihld

ankle;
st'áay duméi

annoy:
kíl *géihl

another:
k'álaat

antler:
nasáangaa

anus:
stl'ewúl xíilaas

apart from:
iláa

apologize:
án kíl xángslang

apologize:
án kíl*stl'agáng

appear:
kyáanggeihl

apple:
k'áy

apply heat:
kajúudaa

area above:
asáasii

area above:
sáasii

area around:
gadúusii

area below:
xit-sii

area below:
xíit-sii

area downstairs:
xit-sii

area in the ocean:
chaansíi

area on top:
íngkwsii

area outside:
akyáasii

area outside:
kyáasii

area under chin:
kúnggal

area underneath:
xíit-sii

arm:
xyáay

arm (upper);
xyáay káw

armpit:
sk'ut

around:
gadúu

area behind:
t'áahlii

arrive (pl.):
gidatl'aa

arrive:
káatl'aa

arrive:
xánjuutl'aa

arrive (pl.):
istl'a’áa

arthritis;
skúj xwáagang

artist;
stlínaa

ashamed:
dángyaang

ashamed:
gíit'aang

ashes:
gayt

ask:
kyáanang

ask for:
gináng

at:
aa

at it:
gáa

at that time:
’wáasluu

at this time:
áasluu

atmosphere:
*sáng sk'áangal

Athabaskan:
*Ts'aakws xaat'áay

aunt:
skáan

avoid taboo object:
índaa

awake:
skyáanaa

awe:
gusgáanuwaa

awesome:
sgáanuwaa

axe:
kyúutl'jaaw

axe;
tl'awáay

No comments:

Post a Comment