D: English - Haida

damaged:
tlagiyáa

dance:
xyáahl

dance hat:
*xaats sadáa

dance stick:
kilsgagáangw

dandruff:
gáng ’wuts

dare:
án gin *sdaláang

dark:
gáalgaa

darkness:
gáalgagaay

dash away:
kagat

daughter:
gujáangaa

daughter-in-law:
*git jáa

dawn:
sáandlaan

daylight, be:
gatgáa

dead tree:
*kíit gun-gáa

dead wood:
*kuk gun-gáa

deaf:
gyúudanaa

dear:
dagwáang

dear:
dunáa

dear one:
hlkin

death:
k'ut'áal

decay:
gunsláa

deck:
*tluwáay

dedicate a song:
gyáa *k'uyáng

deer:
k'áat

defeat:
t'ak'únhlaa

desperate:
hlkusgat

despise:
 t'álk *kíng

detained:
k'íiwaa

devils club:
ts'íihlanjaaw

diapers:
sáalii

die:
-k'ut'ahl

different:
gut

different from:
iláa

difficult:
sángiits'aa

dig:
hlgáy

dig shellfish:
’wáanaa

dip:
-tl'aa

dirt:
sk'íl

disciple:
gíits'aat

discover liking for:
k'ukíyaa

disgrace self:
án *ga’áaw

dish:
kíihlaa

dish towel:
*kíihlaa gisáaw

dishes:
k'ámaal

dislike:
gudagangáa

disobedient:
gyúuts'iyaa

dispute:
kíl *gúusuwaa

dissolve:
ts'ak'íigang

divide up:
tlaadíi

divorce:
dáang

dizzy:
xángaa *k'áadanglaa

do:
isdáa

do away with:
tláng *ánts'aa

do so:
’wáa

dog:
xa

dog salmon:
sk'ak

dollar:
dáalaa

door:
k'yúu

dorsal fins:
ts'ál

down feather:
gínuu

down on beach:
k'atsíi

down towards beach from:
k'atkw

downstairs:
xitkw

drag out:
-st'aa

dragonfly:
díigwaa t'amáay

dream:
kángaa

dress:
hlk'itgáa

dried fish:
chíin xiláa

dried soaked fish:
tl'ak

drift fast:
dáal *gat

driftwood:
t'áws’waal

drink:
níihl

drink:
ganíihl

drinking glass:
sk'atl'áangw

drool:
hl'áan kwaayáang

drown:
gak'íidas

drum:
gáwjaaw

dry:
xiláa

dry-rotten wood:
*kuk galáanggaa

duck:
xit'íit

dull:
wunáa

dust:
sk'íl

No comments:

Post a Comment